Loading...

Đấu Sĩ Lbx

Đấu Sĩ LBX Tập 1

Đấu Sĩ LBX Tập 1

Hoat Hinh
Đấu Sĩ LBX Tập 4

Đấu Sĩ LBX Tập 4

Hoat Hinh
Đấu Sĩ LBX Tập 3

Đấu Sĩ LBX Tập 3

Hoat Hinh
Đấu Sĩ LBX Tập 5

Đấu Sĩ LBX Tập 5

Hoat Hinh
Các Trận Đánh Kinh Điển Trong LBX (Danball Senki) - Liên Khúc Ghen Remix - Nhạc Trẻ Remix 2017

Các Trận Đánh Kinh Điển Trong LBX (Danball Senki) - Liên Khúc Ghen Remix - Nhạc Trẻ Remix 2017

MantiXYZ
Các Trận Đánh Kinh Điển Trong LBX (Danball Senki) P2 - Liên Khúc Bùa Yêu Remix - Nhạc Trẻ Remix 2018

Các Trận Đánh Kinh Điển Trong LBX (Danball Senki) P2 - Liên Khúc Bùa Yêu Remix - Nhạc Trẻ Remix 2018

MantiXYZ
Đấu Sĩ LBX Tập 6

Đấu Sĩ LBX Tập 6

Hoat Hinh
Đấu Sĩ LBX Tập 2

Đấu Sĩ LBX Tập 2

Hoat Hinh
Danball Senki 1x14   Sub Español

Danball Senki 1x14 Sub Español

Borthand 92
Đấu Sĩ LBX Phần 1 Tập 8 Vietsub

Đấu Sĩ LBX Phần 1 Tập 8 Vietsub

Anime Channel
Đấu Sĩ LBX Ban Vs Jin, Kazu Và Ami

Đấu Sĩ LBX Ban Vs Jin, Kazu Và Ami

Anime Channel
Đấu Sĩ LBX Ban, Gouda Và Sendou Vs Hoàng Đế

Đấu Sĩ LBX Ban, Gouda Và Sendou Vs Hoàng Đế

Anime Channel
Danball Senki 1x13   Sub Español

Danball Senki 1x13 Sub Español

Borthand 92
sức mạnh tiềm năng thức tỉnh đấu sĩ lbx phần 3

sức mạnh tiềm năng thức tỉnh đấu sĩ lbx phần 3

Siêu anh hùng Saitama
Hoàng đế Apollo Kaiser xuất hiện - Đấu sĩ LBX - Cutscene (Thuyết minh)

Hoàng đế Apollo Kaiser xuất hiện - Đấu sĩ LBX - Cutscene (Thuyết minh)

MrBrom
Đấu Sĩ LBX Odin Vs lfreet Part 1

Đấu Sĩ LBX Odin Vs lfreet Part 1

Anime Channel
Video Ngẫu Nhiên
Đấu Sĩ LBX Tập 1

Đấu Sĩ LBX Tập 1

Hoat Hinh
Đấu Sĩ LBX Tập 4

Đấu Sĩ LBX Tập 4

Hoat Hinh
Đấu Sĩ LBX Tập 3

Đấu Sĩ LBX Tập 3

Hoat Hinh
Đấu Sĩ LBX Tập 5

Đấu Sĩ LBX Tập 5

Hoat Hinh
Các Trận Đánh Kinh Điển Trong LBX (Danball Senki) - Liên Khúc Ghen Remix - Nhạc Trẻ Remix 2017

Các Trận Đánh Kinh Điển Trong LBX (Danball Senki) - Liên Khúc Ghen Remix - Nhạc Trẻ Remix 2017

MantiXYZ
Các Trận Đánh Kinh Điển Trong LBX (Danball Senki) P2 - Liên Khúc Bùa Yêu Remix - Nhạc Trẻ Remix 2018

Các Trận Đánh Kinh Điển Trong LBX (Danball Senki) P2 - Liên Khúc Bùa Yêu Remix - Nhạc Trẻ Remix 2018

MantiXYZ
Đấu Sĩ LBX Tập 6

Đấu Sĩ LBX Tập 6

Hoat Hinh
Đấu Sĩ LBX Tập 2

Đấu Sĩ LBX Tập 2

Hoat Hinh