Loading...
Link Download Video
Comment Video
Video Ngẫu Nhiên
Petrolimex Cần Thơ - áp dụng quy trình bán hàng 5 bước

Petrolimex Cần Thơ - áp dụng quy trình bán hàng 5 bước

Quach Nhu Lam
Quy trình bán hàng 5 bước và bán hàng PVOIL EASY

Quy trình bán hàng 5 bước và bán hàng PVOIL EASY

Sơn Lê Xuân
Quy trình bán hàng 5 bước của Petrolimex

Quy trình bán hàng 5 bước của Petrolimex

Petrolimex QuangTri
Quy trình bán hàng 5 bước Tinh huong 13

Quy trình bán hàng 5 bước Tinh huong 13

Petrolimex Hà giang
Quy Trình Bán Hàng 5 Bước Tinh huong 3

Quy Trình Bán Hàng 5 Bước Tinh huong 3

Petrolimex Hà giang
Thao tác bán hàng và xử lý tình huống bán hàng tại các CHXD Petrolimex (3)

Thao tác bán hàng và xử lý tình huống bán hàng tại các CHXD Petrolimex (3)

thiennk
Góp ý thao tác bán hàng và xử lý tình huống bán hàng tại các CHXD Petrolimex (2)

Góp ý thao tác bán hàng và xử lý tình huống bán hàng tại các CHXD Petrolimex (2)

thiennk